Gedragscode (sociale) media

Scoutinggroep Shawano’s is actief op verschillende media om (potentiële) jeugdleden en ouders van jeugdleden te informeren en enthousiasmeren over de activiteiten van de Scoutinggroep. Om de privacy van de (jeugd)leden en de relevantie van deze kanalen te waarborgen heeft Scoutinggroep Shawano’s de volgende gedragsregels opgesteld:

1) Vrijwilligers van Scoutinggroep Shawano’s verspreiden o.a. informatie via de volgende kanalen:

  • Website: www.shawanos.nl
  • Facebook: www.facebook.com/shawanos
  • Instagram: www.instagram.com/shawanoslisse
  • Twitter: twitter.com/shawanoslisse
  • YouTube: www.youtube.com/user/ShawanosLisse

2) De inhoud van de online media kanalen van de Shawano’s worden beheert door de vrijwilligers van Scoutinggroep Shawano’s. Om de kwaliteit van de content te waarborgen, zullen de vrijwilligers elkaar hier op controleren en aanspreken waar nodig. Daarnaast zal het groepsbestuur de activiteiten op de online media kanalen actief monitoren en waar nodig bijsturen.

3) De content op deze online media kanalen zijn voor langere tijd openbaar voor iedereen. De vrijwilligers zijn zich hiervan bewust en houden hier rekening mee bij het samenstellen en publiceren van content.

4) Bij het plaatsen van beeldmateriaal neemt de vrijwilligers de volgende richtlijnen in acht;

  • de scoutingactiviteit staat centraal in het beeldmateriaal en niet het individuele (jeugd)lid
  • (jeugd)leden worden niet afgebeeld in badkleding of anderszins schaars gekleed;
  • (jeugd)leden worden niet afgebeeld in een kwetsbare toestand, zoals slapend of verdrietig;
  • beeldrapportages op sociale media worden beperkt tot enkele foto’s om zo een impressie te geven van de scoutingactiviteit.

5) Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.

6) Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over (jeugd)leden en de groep.

7) Vrijwilligers reageren open en transparant op berichten, vragen en opmerkingen. Hierbij blijven zij feitelijk en eerlijk.

8) Wanneer (jeugd)leden of ouders namens de (jeugd)leden expliciet aangeven niet te willen worden afgebeeld en/of genoemd op de online media kanalen van de Shawano’s, dan zal hier na samenspraak (bijvoorbeeld hoe om te gaan met groepsfoto’s) gehoor aan worden gegeven bij het samenstellen en publiceren van content. Het kenbaar maken van deze wens kan het best geschieden via een e-mail aan de leiding van het betreffende onderdeel en/of het groepsbestuur.

9) Wanneer ouders van jeugdleden, jeugdleden, vrijwilligers of anderen bezwaar hebben tegen geplaatste content, dan kunnen zij dit kenbaar maken aan het groepsbestuur. Het groepsbestuur zal de gegrondheid van de klacht beoordelen en bespreken met de bezwaarhebbende. Indien nodig zal het groepsbestuur de publicist aanspreken en de content (voor zover mogelijk) verwijderen.

Naast bovenstaande richtlijnen houden de vrijwilligers zich, ook online, aan de gedragscode Scouting Nederland en andere omgangsvormen beschreven in het groeiboek van Scoutinggroep Shawano’s.


Voor meer informatie omtrent het portretrecht zie website Scouting Nederland.