Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam helpt de leiding en het bestuur bij het uitvoeren van hun taken. Zo heeft dit team bijvoorbeeld een activiteitenbegeleider, die ondersteunt bij de speltakoverstijgende activiteiten en één of meerdere praktijkbegeleiders die helpen om de (nieuwe) leiding op te leiden.

Het ondersteuningsteam bestaat uit:

Marloes
praktijkbegeleider
Email de paktijkbegeleiding