Help het waterwerk naar Nawaka

In augustus 2018 nemen de Waterwelpen, Waterscouts en Waterexplorers van de Shawano’s deel aan het Nationaal Water Kamp (Nawaka) in Zeewolde. Een kamp met zo’n 6.000 Waterscouts uit heel het land en soms zelfs ook uit het buitenland. Omdat dit spectaculaire kamp duurder is dan een normaal zomerkamp, organiseren wij de komende periode een statiegeldactie om de kampprijs voor de deelnemers te kunnen verlagen. Waarbij het uitgangspunt is dat de kinderen de acties zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren en dat het bedrag dat de kinderen individueel binnenhalen in mindering wordt gebracht op de eigen kampbijdrage. Inzet wordt dus beloond!

Statiegeldactie
De statiegeldactie loopt vanaf november 2017 tot en met 28 april 2018: de leden van de Shawano’s proberen zoveel mogelijk statiegeldflessen op te halen. Dit doen ze bij familie, vrienden, kennissen maar ook in hun eigen buurt. Wellicht heeft u ook een flyer ontvangen? Hierop staat een dag, datum en tijdstip dat een lid bij u langs komt om lege statiegeldflessen op te halen. Mocht u op deze dag en tijd niet thuis zijn, dan kunt u het statiegeld in een plastic tas aan de deur ophangen. Wij hopen dat u aan deze actie wilt deelnemen en danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Hulp op andere manieren?
Ook kijken de leiding en het bestuur nog naar andere (sponsor)mogelijkheden om de kamprijs omlaag te krijgen. Alle tips hierbij zijn van harte welkom, neem hiervoor contact op met Martijn. Momenteel zoeken we nog naar:

  • Transport van tenten, kampkisten, spelmateriaal, kookmateriaal, tafels en banken vanuit Lisse naar Zeewolde op zaterdag 4 of zondag 5 augustus.
  • Transport van tenten, kampkisten, spelmateriaal, kookmateriaal, tafels en banken vanuit Zeewolde naar Lisse op woensdag 15 augustus.
  • Een bijdrage in de overige bijkomende kosten, zoals de dieselkosten om de boten naar Zeewolde te kunnen slepen met onze sleepboot.

Voor bedrijven die ons hierbij willen helpen, is overleg over een mogelijke tegenprestatie (naamsvermelding, andere communicatie-uitingen, leveren van “handjes”, etc.) uiteraard mogelijk.