Vrienden van

Onze Scoutingvereniging Shawano’s is uitgegroeid tot een groep met 180 leden. Iedere week staat er een enthousiast team om al onze jeugdleden een gevarieerd, creatief en uitdagend scoutingprogramma te bieden.

Wat is dat, Vrienden van de Shawano’s?

Onze oud-leden, vrienden of bekenden van de Shawano’s dragen onze vereniging een warm hart toe. Vind je het belangrijk dat de Shawano’s het spel van Scouting kan blijven bieden, dan is Vriend van de Shawano’s worden iets voor jou!

Waarom Vrienden van de Shawano’s?

De stijgende kosten van onderhoud en maandelijkse lasten, de hogere kosten als gevolg van wet- en regelgeving, het verminderen van de subsidie en de aanschaf van materiaal zorgen ervoor dat wij dit in onze portemonnee voelen.

Om de contributies op een voor iedereen betaalbaar niveau te houden en onze leden naast de normale jaarlijkse inzamelacties niet te veel te belasten met het inzamelen van extra gelden, kun je vriend worden van de Shawano’s.

Wat doen wij met het geld?

Het geld van de donateurs is bestemd voor het onderhoud van het clubhuis en aanschaf van groepsmaterialen. Hiermee creëren wij meer mogelijkheden en continuïteit voor activiteiten voor de Shawano’s.

Wat krijgen vrienden er voor terug?

Vier keer per jaar ontvang je het Shawano Nieuws digitaal, waarmee je op de hoogte blijft van de activiteiten van de Shawano’s. Daarnaast ontvangen vrienden ook een uitnodiging voor de snertmaaltijd tijdens het jaarfeest, het Shawanofeest en de BBQ na afloop van de zomerstunt.

Hoe word ik Vriend van de Shawano’s?

Graag ontvangen wij van jou het opgaveformulier Vriend van de Shawano’s met daarop jouw naam en adresgegevens en het bedrag dat je aan onze vereniging doneert. Het opgaveformulier kun je bij de penningmeester opvragen.

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen hebben, neem dan ook contact op met onze penningmeester.