Oudervertegenwoordiging

Scoutinggroep Shawano’s is een vereniging, wat betekent dat leden mede het beleid mogen bepalen. Het beleid van de vereniging wordt bepaald in de “groepsraad”, waarin naast de leiding en het groepsbestuur, ook per leeftijdsgroep een oudervertegenwoordiger zitting heeft. Aan het begin van ieder seizoen wordt er bekeken welke speltakken een nieuwe vertegenwoordiger nodig hebben (bijvoorbeeld als het kind van de betreffende oudervertegenwoordiger overvliegt naar een nieuwe speltak). Ouders wordt dan gevraagd om zich aan te melden. Bij meerdere aanmeldingen worden er een verkiezing georganiseerd.

Wanneer er zaken zijn die u besproken wilt hebben, neem dan contact op met de leiding, één van de bestuursleden, óf de oudervertegenwoordiger van de speltak van uw zoon/dochter:

Sharon Imthorn
Oudervertegenwoordiger Bevers
E-mail de oudervertegenwoordiger Bevers
Peter Vonk
Oudervertegenwoordiger Welpen/Waterwelpen
E-mail de oudervertegenwoordiger Welpen
Piet Meeuwisen
Oudervertegenwoordiger Scouts/Waterscouts
E-mail de oudervertegenwoordiger Scouts
Johan Vermeij
Oudervertegenwoordiger Waterexplorers/Explorers
E-mail de oudervertegenwoordiger Explorers