Stem op de Shawano’s tijdens de ClubSupport actie

Bent u lid van Rabobank Bollenstreek? Steun Scoutinggroep Shawano’s dan tijdens de Rabobank ClubSupport door op ons te stemmen van 27 september t/m 11 oktober 2019.

Wat is de Rabobank ClubSupport?

Rabobank Bollenstreek geeft de leden van de bank vijf stemmen. Met deze stemmen kunnen leden van de bank een stem uitbrengen op vijf verschillende verenigingen of stichtingen. De waarden van elke stem wordt achteraf bepaald op basis van het totaal aantal stemmen uitgebrachte. Kortom: hoe meer er op de Shawano’s gestemd wordt, des te meer de Shawano’s verdienen.

Wat steun ik als ik op de Shawano’s stem?

U kunt twee projecten van de Shawano’s steunen door op ons te stemmen:

Vervanging schommels
Op ons terrein staan een aantal speeltoestellen die door onze leden en gebruikers met veel plezier gebruikt worden. Zo staan er ook 2 schommels. Helaas zijn de schommels in slechte staat en moeten deze vervangen worden (ook om de veiligheid te waarborgen). Daarbij zal ook de ondergrond vernieuwd worden. Met een bijdrage van de Rabo ClubSupport actie hopen wij de schommels te kunnen vervangen.

Plaatsen zonnepanelen
Al een aantal jaren zijn wij bezig met de verduurzaming van het gebouw. Wij zijn nu van plan om zonnepanelen op het dak van onze accommodatie te installeren. Hiervoor kunnen wij een bijdrage goed gebruiken

Hoe kan ik op de Shawano’s stemmen?

Kort voor de stemperiode ontvangen de leden per post een stempas waarmee zij vijf stemmen kunnen uitbrengen. In de begeleidende tekst staat hoe u uw stemmen kunt uitbrengen. Wij vragen u tweemaal op Scoutinggroep Shawano’s en tweemaal op Clubhuis Shawano’s te stemmen tijdens de stemperiode van 27 september  t/m  11 oktober as. Dit kost u geen geld, slechts wat tijd!

1. Vervanging schommels: stem op‘ Scoutinggroep Shawano’s’;
2. Plaatsen zonnepanelen: stem op ‘Clubhuis Shawano’s’.

Scoutinggroep Shawano’s is juridisch gezien een vereniging. Zaken van grote materiële waarde, waaronder het clubhuis en het terrein, zijn ondergebracht in een stichting met handelsnaam ‘Clubhuis Shawano’s’. Zowel vereniging als stichting zijn voor de Rabobank ClubSupport aangemeld. U kunt dus totaal vier keer op ons stemmen!

Ben ik lid van de Rabobank?

Dit kunt u opvragen bij de Rabobank. Als u een rekening bij Rabobank Bollenstreek heeft, bent u niet automatisch lid van de coöperatie Rabobank Bollenstreek. Grote kans dat u wel lid bent, want Rabobank Bollenstreek heeft zo’n 30.000 leden. Leden ontvangen het magazine ‘Dichterbij’. Vroeger ontvingen leden ook automatisch een kortingspas van het voordeelprogramma ‘Bol van Voordeel’.

Wij hopen dat iedereen deze actie bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht willen brengen en natuurlijk dat iedereen op ons gaat stemmen! Wij danken u alvast voor uw stem.